Trường Mầm non Bồng Khê là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Bồng Khê xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Bồng Khê, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Bồng Khê phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

- Giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo; Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về dổi mới phương pháp dạy học theo chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: Có 3 nhóm/71 cháu với 5 giáo viên

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 3 lớp/101 cháu với 5 giáo viên

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 3 lớp/116 cháu với 6 giáo viên

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): Có 4 lớp/ 114 cháo với 8 giáo viên

- 4/4 lớp Mẫu giáo 5 tuổi  được làm quen với ngoại ngữ