Chiều ngày 14/02/2020 Trường Mầm non Bồng Khê phối hợp với Trạm y tế xã Bồng Khê tổ chức phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh Corona