TRƯỜNG MẦM NON BỒNG KHÊ PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG LẦN 2 VÀ LAU CHÙI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI BẰNG THUỐC KHỬ KHUẨN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH