Trường Mầm non Bồng Khê tổ chức tổng vệ sinh toàn trường phòng chống dịch bệnh covid-19